language:

Paweł Kosior

Freelance translator and copywriter.

 

Portfolio

Paweł Kosior

Specialisation areas

 • Marketing and sales communication
 • Information technology (IT), computer technology and hardware, networking
 • Photography, digital imaging, scanning and printing technology
 • Consumer electronics, household appliances
 • Chemistry
 • Mechanics
 • Any text where excellent style is a high priority

Sample projects

 • Mechanics procedures manual
 • Price management software (documentation)
 • E-tender software (strings)
 • Video game manuals
 • Technical documentation for an extrusion machine
 • Medical procedures
 • Subtitles for the series "Kaamelott"
 • Lokalizacja serwisu społecznościowego dla projektantów aplikacji mobilnych
 • Excerpts from Songs of Maldoror

Sample texts

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
Alain (Emile Chartier) - Dire non; Mars, ou la guerre, NRF.

Dire non n'est point facile...

Guerre à vos passions guerrières, si enivrantes dans le spectacle et la parade, dans la victoire surtout. A toutes les ivresses, dire non.

Chacun cherche sa liberté, mais mal, voulant violence contre violence, et tombant aussitôt dans un autre esclavage. Laissez le corps obéir, cela n'ira pas loin. Ceux qui préparent la guerre le savent bien : c'est votre esprit qu'ils veulent ; j'entends ces jugements confus que l'imitation soutient, que le spectacle et l'éloquence ravivent. Ne buvez point de ce vin-là…

Ainsi, devant toute déclaration guerrière, le silence ; et si c'est un vieillard qui se réchauffe à imaginer la massacre des jeunes, un froid mépris. Devant la cérémonie guerrière, s'en aller. Pendeur aux aveugles de guerre, cela rafraîchit les passions. Et pour ceux qui portent le deuil, au lieu de s'enivrer et de s'étourdir de gloire, avoir le courage d'être malheureux.
Powiedzieć nie; Mars, czyli wojna.

Powiedzieć „nie”, to nie takie proste...

Wypowiadam wojnę waszemu zachłystywaniu się wojną, której widowiska i parady tak szybko uderzają do głowy, choć nie tak szybko może jak zwycięstwo. Mówię „nie” każdemu upojeniu.

Każdy szuka wolności, lecz w niewłaściwy sposób, próbując przemocą odpowiadać na przemoc i wpadając tym samym w sidła kolejnego zniewolenia. Cielesne... mało się wojnie przysłuży; ci, którzy do niej dążą, dobrze o tym wiedzą. Dlatego pożądają dusz. Słyszę zgiełk tych sprzecznych opinii, wzmacniany tylko waszym naśladownictwem, nakręcany potęgą widowiska i gładkich słówek. Nie pijcie z tego pucharu...

A zatem, wobec deklaracji wojny – zwykła cisza. Dla starca, którego serce rozgrzewa myśl o hekatombie młodych - zimna pogarda. Na czas wojennej ceremonii - nieobecność. Myśl o oślepłych na wojnie ostudzi wszelki zapał. Zaś w obliczu noszących żałobę, znaleźć w sobie odwagę do smutku, miast upajać się i znieczulać chwałą.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
KAAMELOTT
La Botte Secrete

Karadoc enseigne à Perceval une technique imparable pour éviter de passer pour un imbécile.Arthur et Perceval sont à table.

ARTHUR
Faudra quand même qu'on se décide à mettre un poste de garde sur cette route. Trois fois qu'on se fait surprendre comme des bleus par les Vandales…

PERCEVAL
Le problème, c'est que quand on met des hommes à un poste de garde, la première semaine, ils jouent aux cartes, ils font leur petit rata mais après, avec la solitude, ils sont beurrés du soir au matin. On les retrouve affalés sur la table…
KAAMELOTT
Szczwany Trik

Karadok uczy Parsifala niezawodnej techniki unikania złej sławy niedorozwoja. [mówić "tak, bezbłędnie", gdy nie rozumie o czym mowa]. Artur i Parsifal siedzą przy stole.

ARTUR
Trzeba będzie postawić posterunek straży przy drodze. Już trzy razy daliśmy się podejść tym Wandalom jak borsuki na wiosnę…

PARSIFAL
Sęk w tym, że kiedy postawić tam ludzi, to przez pierwszy tydzień oddają się kartograjstwu, w drugim memlą mamałygę, a potem, gdy samotność nadchodzi, zalewają robaka od wieczora do rana. I znajdujemy ich po stołach leżących pokotem...
Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
ARTHUR
Mais ils se débrouillent ! Une relève toutes les deux semaines, je me fous pas d'eux, quand même ! C'est ça "monter la garde", je suis désolé, on a jamais dit que c'était une sinécure.

PERCEVAL (gardant son calme)
C'est pas faux.
Arthur continue de manger. Perceval est rassuré.

ARTHUR
Alors, les Vandales arrivent au poste de garde, ils sont surpris et ils ont même pas le temps de donner l'alerte !

PERCEVAL
La première semaine, ça va…
ARTUR
Ależ dadzą sobie radę ! Zmiana warty jest co dwa tygodnie, to przecież żadna sztuka ! W końcu na tym polega „stanie na warcie”. Bardzo mi przykro, ale nikt nie obiecywał, że to będzie synekura.

PARSIFAL (zachowując spokój)
Tak, bezbłędnie.

Artur znów zajmuje się jedzeniem. PARSIFAL jest spokojniejszy.

ARTUR
Zatem Wandale przychodzą na posterunek straży, a nasi są zaskoczeni i nie nadążają ze wszczynaniem alarmu!!

PARSIFAL
Przez pierwszy tydzień nie jest źle…<
Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
PERCEVAL
La première semaine, ça va…

ARTHUR
La première semaine… Vous irez leur dire, aux Vandales, qu'il faut pas qu'ils se pointent en deuxième semaine parce que nos gardes supportent pas la solitude.

PERCEVAL
Je sais bien…

ARTHUR
Sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?

PERCEVAL (inquiet, après une seconde d'hésitation)
Ouais, c'est pas faux…

ARTHUR ( satisfait de l'accord de Perceval)
Et alors…
Perceval est ravi de sa nouvelle technique.
PARSIFAL
Przez pierwszy tydzień nie jest źle…

ARTUR
Przez pierwszy tydzień... Więc może wytłumaczysz tym Wandalom, że nie wolno atakować w drugim tygodniu, albowiem nasz straże źle znoszą samotność.

PARSIFAL
Rozumiem…

ARTUR
No bez jaj, nie dostrzegasz w tym nic paradoksalnego?

PARSIFAL (zaniepokojony, po sekundzie wahania)
Tak, bezbłędnie…

ARTUR ( zadowolony ze zgody PARSIFALA)
No i widzisz...

PARSIFAL jest zachwycony nową techniką.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
Le principe de fonctionnement d’un système common rail a nécessité l’introduction de nouveaux outils de diagnostic hydraulique (basse et haute pression).
En raison de l’indépendance entre les injections et la rotation de la pompe, dans le cas d’un manque de pression, un diagnostic classique ne peut pas déterminer avec précision le ou les composants défaillants. Le diagnostic électronique peut confirmer un défaut électrique ou le mode de défaillance, c’est à dire l’écart entre la consigne de pression et la mesure, mais ne peut pas indiquer si le défaut provient du producteur de pression, autrement dit la pompe, ou d’un consommateur : une fuite ou un injecteur “fuyard”.
XXX a donc développé un kit d’outillage spécifique, XYZ, dont les pièces maîtresses sont les bidons de mesure de retour de fuite des injecteurs et le rail bouché.
Zasada działania systemu common rail wymagała wprowadzenia nowych narzędzi diagnostyki hydraulicznej (dla wysokiego i niskiego ciśnienia).
Z powodu niezależnej pracy wtryskiwaczy oraz pompy, klasyczna diagnostyka nie może precyzyjnie określić, w przypadku braku ciśnienia dokładnej lokalizacji usterki. Diagnostyka elektroniczna może potwierdzić usterkę elektroniczną lub umiejscowić problem w zakresie pracy urządzenia, tj. różnicy między zadanym ciśnieniem oraz pomiarem, lecz nie może wskazać czy wadliwe działanie jest powodowane przez pompę, czy też przez obwód przelewowy lub wewnętrzną nieszczelność wtryskiwacza.
Firma XXX opracowała więc specjalny zestaw diagnostyczny, XYZ, którego najważniejszymi elementami są zbiorniki do mierzenia ilości paliwa w obwodzie paliwowym przelewowym zwrotnym z wtryskiwaczy i zasobnika.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
Offline Mode provides access to network files and folders from a local disk when the network is unavailable. This feature is particularly useful when the access to information is critical, when network connections are unstable, or when using mobile computers.
Offline Mode gives mobile users access to their files when they are not connected to the network and ensures that they are always working with the most updated version of the files. These benefits are also useful to onsite workers who might temporarily lose network connectivity as a result of server maintenance or technical problems
Offline Mode offer several advantages to anyone who works with files stored on shared network folders.
Tryb Offline pozwala na dostęp do plików i folderów znajdujących się na dysku sieciowym z poziomu komputera, gdy sieć nie jest dostępna. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy pilnie potrzebujemy dostępu do plików, a połączenie sieciowe jest niestabilne, jak również podczas korzystania z laptopa.
Zapewnia on użytkownikom mobilnym dostęp do danych, kiedy nie mają dostępu do Internetu, umożliwiając pracę z najbardziej aktualną wersją plików. Funkcja ta jest również przydatna dla użytkowników znajdujące się w biurze, w przypadku chwilowej utraty połączenia w wyniku konserwacji serwera lub problemów technicznych z siecią.
Tryb Offline oferuje wiele zalet dla użytkowników pracujących z plikami znajdującymi się na dyskach sieciowych.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
SÉRIE XXX : SPÉCIALISTE DES APPLICATIONS VIBRANTES

Les mécanismes vibratoires tels qu’on les trouve dans les cribles comptent parmi les applications les plus éprouvantes pour les roulements à rotule sur rouleaux. La série XXX s’offre comme une solution optimale grâce à ses caractéristiques très spécifiques : une cage massive en alliage cuivreux (laiton), des plages de tolérance et des jeux internes réduits. La cage monobloc minimise les phénomènes de résonance, facteurs de rupture. Grâce aux épaulements latéraux de la bague intérieure et à la maîtrise du jeu final après montage, les rouleaux bénéficient d’un maintien renforcé sous vibrations. Le jeu radial spécial C4 est positionné aux 2/3 supérieurs de la tolérance pour bien maîtriser le jeu final après montage.
SERIA XXX: SPECJALISTA W DZIEDZINIE URZĄDZEŃ WIBRACYJNYCH

Mechanizmy wibracyjne, które znajdują zastosowanie w przesiewaczach, należą do najbardziej obciążających zastosowań dla łożysk wałeczkowych wahliwych. Seria produktów XXX jest optymalnym rozwiązaniem dzięki swym wyjątkowym właściwościom, takim jak masywny koszyk ze stopu miedzi (mosiądz) oraz zmniejszone zakresy tolerancji i luzy wewnętrzne. Jednorodne wykonanie koszyka minimalizuje efekty zjawiska rezonansu, czyli powstawanie pęknięć. Dzięki bocznym wypustkom wewnętrznego pierścienia oraz ograniczeniu luzu końcowego po wykonaniu montażu, łożyska uzyskują wzmocnioną ochronę przed wibracjami. Specjalny luz promieniowy C4 ustawiony jest na 2/3 wartości tolerancji, aby skutecznie ograniczyć luz końcowy po wykonaniu montażu.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
The Customer Information section of the Customer Journal is dedicated to the capture of customer information by sales associates to support the growth of personal relationships with customers, and to facilitate regular communication. This lays the foundations for client development and for finding personalised solutions to exceed customers’ expectations, which in turn nurtures their loyalty to the brand.
The tool supports the delivery of an efficient and highly personalised after-sales experience.
Rozdział Informacje o kliencie w Vademecum obsługi klienta jest poświęcony zbieraniu informacji przez asystentów sprzedaży w celu budowania relacji z klientami oraz ułatwienia późniejszej komunikacji. Zdobyte informacje są bazą, na której możemy oprzeć dalsze rozwijanie naszej współpracy z klientem oraz poszukiwanie indywidualnych rozwiązań, które pozwolą nam przekroczyć oczekiwania klienta i wpłynąć na jego przywiązanie do marki.
Narzędzie to jest pomocne przy nawiązywaniu i podtrzymywaniu skutecznego oraz indywidualnego kontaktu posprzedażowego.

Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
Radiation exposure is a concern in both adults and children. However, children are more sensitive to radiation than adults and have a longer life expectancy. Radiation risk is higher in young patients, as they have more rapidly dividing cells than adults. The younger the patient, the more sensitive they are. Using the same exposure parameters on a child as used on an adult may result in larger doses to the child. There is no need for these larger doses to children, and CT settings can be adjusted to reduce dose significantly while maintaining diagnostic image quality. Zagrożenie napromieniowaniem dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Mimo to, młodzi pacjenci są bardziej wrażliwi na promieniowanie od dorosłych i posiadają dłuższy przewidywany czas życia. Ryzyko związane z napromieniowaniem jest większe u dzieci, u których komórki dzielą się szybciej, niż ma to miejsce u osób dorosłych. Im młodszy pacjent, tym bardziej wrażliwe są jego komórki. Stosowanie u dzieci parametrów ekspozycji właściwych dla osób dorosłych może skutkować wchłonięciem przez nie dawek promieniowania większych niż zalecane. Nie ma potrzeby zbędnego napromieniowywania małych pacjentów, ustawienia TK można dopasować tak, by otrzymać obraz o odpowiedniej jakości przy zastosowaniu minimalnej dawki promieniowania.
Source ________ ________ ________ ________ Translation ________ ________ ________ ________
Publish data to a XXX site If you are collaborating with others, you can store a copy of a database in a library on a XXX server and continue to work in the database by using the forms and reports in YYY . You can link lists as tables in the database, which is helpful if you want to track data on the XXX site, and then you can create forms, queries, and reports to work with the data. For example, you can create an YYY application that provides queries and reports for XXX lists that track issues and manage employee information. When people work with these lists on a XXX site, they can open the YYY queries and reports from the View menu for the XXX lists. For example, if you want to view and print an YYY issues report for a monthly meeting, you can do it directly from the XXX list. Publikuj dane w witrynie XXX. Jeśli współpracujesz z innymi użytkownikami, możesz przechowywać kopię bazy danych w bibliotece na serwerze XXX i kontynuować pracę z nią przez korzystanie z formularzy i raportów znajdujących się w YYY. Możesz tworzyć relacje między listami oraz tabelami w bazie danych, co będzie pomocne dla śledzenia danych w witrynie XXX, a także umożliwi Ci tworzenie dla nich formularzy, kwerend oraz raportów. Przykładowo, możesz utworzyć aplikację YYY tworzącą kwerendy oraz raporty dla list XXX, pozwalającą na śledzenie problemów i zarządzanie informacjami na temat pracowników. Kiedy użytkownicy pracują z tymi listami przez witrynę XXX, mogą otwierać kwerendy YYY oraz raporty z menu Widok dla list XXX. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć i wydrukować raport z problemami YYY na comiesięczne spotkanie, możesz zrobić to bezpośrednio z listy XXX.